Community – så bygger du en gemenskap där alla vinner

Community – så bygger du en gemenskap där alla vinner

Från evenemang för tonåringar till initiativ från regeringskansliet och samarbeten mellan några av Sveriges största företag. Alla använder de samma verktyg för att ge människor en större mening och något att samlas kring – communityn. Nu släpper Linköping Science Park en handbok i ämnet.

”En community är otroligt mycket mer än en förening. Det är ett verktyg som används ända upp på regeringsnivå för att ge människor en meningsfull vardag och ett större syfte”, säger Anna Broeders, som ansvarar för talangattraktion och community-building i Linköping Science Park. ”Därför har vi intervjuat företagare, gymnasieungdomar, regeringsföreträdare och eldsjälar för att få höra deras bästa tips och sedan skapa en konkret handbok utifrån det.”

Linköping Science Park är ett bolag som ägs av Linköpings kommun. Bolagets uppgift är att arbetar för att de hundratals företagen i parken ska växa och utvecklas på bästa sätt. Att hjälpa organisationer att bygga upp egna communitys är en del av tjänsterna företaget erbjuder.

Boken visar flera exempel på hur några av Sveriges största, och minsta, företag använder communitys för att bli framgångsrika. En levande community kan agera som en mötesplats för både människor och företag och öppna upp för hela nya typer av samarbeten.

Boken skrevs på uppdrag av Linköping Science Park, och trycktes i både en svensk och engelsk version.

Format: Häftad
ISBN: 9789188489166
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Varför blir det fint när man krattar? En feelgood-bok av Carl Joakim Britta Hedström