Integritetspolicy

Vi tänker precis som du. Visst vore det roligare om vi kunde ta en glass eller läsa en bok istället för att djupdyka i sådana här dokument. Samtidigt vill vi förklara hur vi ser på din integritet.

Så här hanterar vi personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvar

Eget Förlag Sverige AB (556839-9660), Bråddgatan 7, 602 22 Norrköping är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar av exempelvis konsulttjänster, jobb- och praktikansökningar (enligt den rättsliga grunden intresseavvägning) och för att kunna förbättra webbplatsen (enligt den rättsliga grunden samtycke).

Utan dina personuppgifter kan vi i vissa fall inte längre erbjuda vissa funktioner eller fullgöra våra avtal och åtaganden.

Dina rättigheter

Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du som har personuppgifter i våra register har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat gäller det rätten till information, rättelse, radering och begränsning av behandling.

Vill du veta mer om dina rättigheter kan du läsa om dem här.

Om personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett avtal.

Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt med oss, exempelvis i möten eller via e-post.

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi uppgifterna i normalt högst 10 år, med hänsyn till regler om preskription.