Scaleups – de dolda hjältarna i Sveriges välfärdsreserv

Scaleups - de dolda hjältarna i Sveriges välfärdsreserv

Vem ska dra nytta av alla innovativa företag med en exponentiell tillväxt? Det är frågan som tio företagsinkubatorer och science parks under många år har jobbat med under varumärket Swedish Scaleups.

”Under de sex år som Swedish Scaleups existerat har vi lärt oss mycket. Inte minst har vi sett
hur stödsystemet tar slut när företag lämnar inkubatorerna.

Därför vill vi med den här boken kraftsamla kring scaleups – bolag med en explosiv tillväxt som kan hantera 10 000 kunder lika lätt som de tidigare kunde hantera 10. Det är de här bolagen som kommer att bygga framtidens välfärd. Och om de inte bygger den för Sverige, vem kommer då att dra nytta av den?”

Boken skrevs på uppdrag av Swedish Scaleups, och trycktes i både en svensk och engelsk version.