Framgångsrik försäljning – från bra till världsklass

I boken delar Johan Lindahl med sig av sin syn på framgångsrik försäljning och lönsamma affärer. Innehållet bygger på teorier, exempel och praktiska tips från försäljning, marknadsföring och beteendevetenskap.

Det här är boken för alla som träffar kunder – oavsett om du ser dig själv som säljare eller inte. Den riktar sig lika mycket till receptionister, butiksbiträden, vårdpersonal, revisorer och vaktmästare som till säljare, försäljningschefer och marknadschefer. Bäst av allt är att du kan använda verktygen direkt för att börja påverka dina resultat.

Boken är till för dig som har viljan, ambitionen och är beredd att göra det som krävs för att utvecklas och gå från bra till världsklass.

Innehållsförteckning

Förord
Min historia och inspiration
Fyra valda sanningar
Från röd till grön box
Reflektioner från näringslivet

Del 1
Beteende som skapar förtroende och lyckad kommunikation
Mjukvaran gör skillnad
Sju beteendevetenskapliga grundprinciper
Skapa förtroende och bygg relationer
Observera kroppsspråket
Reflektioner från näringslivet

Del 2
Kundfokuserad försäljning
Jag vet att din bransch är lite speciell
Köpmotiv
En fungerande säljprocess
Strategisk kundbearbetning
Extramaterial
Reflektioner från näringslivet

Del 3
Klagomålshantering som ger lönsamma affärer
Klagomål – en ofrånkomlig möjlighet
Fördelarna med klagomål
Fyra olika bemötanden
Svåra frågor
Process för att hantera klagomål
Reflektioner från näringslivet

Del 4
Marknadsföring som gör skillnad
Två sidor av samma mynt
Definiera spelplanen
Närsynthet dödar
Marknadsföringsstrategier
Kommunikationskanaler
Budskapet
Kommunikationsplan
Mät och följ upp
Reflektioner från näringslivet

Del 5
Förbättringsarbete
Från bra till världsklass
Tack

Om författaren

Johan Lindahl är utbildad filosofie magister i human resource and work science, med psykologi som huvudämne. Han har jobbat 17 år med försäljning och marknadsföring, varav 8 år som företagsledare. Johan har bland annat varit marknadschef på IFK Norrköping, samt försäljningschef och skandinavisk compliance-chef på läkemedelsbolaget Eli Lilly.