Kompetens för tillväxt – Handelskammaren

Under två års tid hjälpte studenter och forskare vid Linköpings universitet och Mälardalens högskola 65 sörmländska företag i olika uppdrag. Ett trettiotal av dessa kan du läsa om i den här boken.

Kompetens för tillväxt startades i augusti 2011 av Östsvenska Handelskammaren, med Linköpings universitet, Mälardalens Högskola, Almi Företagspartner och Regionförbucen Sörmland som partners. Syftet var att öka samarbetet mellan små och medelstora företag i Sörmland och högskola/universitet.

Efter projektet avslutades togs den här boken fram och användes i syfte att sprida information om projektet, och att inspirera fler företag, studenter och forskare till nya samarbeten.

Boken gjordes på uppdrag av Östsvenska Handelskammaren.

Du kan läsa boken genom att ladda ner den här.